FANDOM


Mandala semenjak kecil dibesarkan oleh Nyi Nara Sati, Ratu Siluman Buaya Putih. Setelah dewasa, Mandala melarikan diri dari Negeri Siluman. Dengan bimbingan pamannya, Batara Si Pendekar Lengan Tunggal, Mandala menjadi seorang pendekar sakti dan sosok yang disegani serta dihormati.

Ctc 2019082009461186026

Real Name: Mandala

Height: 177 cm

Weight: 71 kg

Abilities/Powers: Memiliki jurus tenaga dalam Gelombang Batu Karang yang dapat menghancurkan batu karang berkeping-keping. Menguasai ilmu silat dan pedang yang tinggi; Sukar dicari tandingannya.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.